Dofinansowanie na Fotowoltaikę – uzyskaj dotację

Zastanawiasz się jak uzyskać dotacje do fotowoltaiki? Jak duża jest dotacja na fotowoltaikę? Sprawdź, jakie możliwości oferują programy Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Ulga Termomodernizacyjna. Zadbasz nie tylko o oszczędności, ale także o środowisko naturalne.

Ulga Termomodernizacyjna – dofinansowanie do fotowoltaiki. 

Jaki jest cel Ulgi Termomodernizacyjnej?

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Celem tych działań jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku, a montaż instalacji fotowoltaicznej spełnia te kryteria, ponieważ redukuje zużycie energii z sieci.

Jak działa Ulga Termomodernizacyjna?

Koszty poniesione na instalację fotowoltaiczną możesz odliczyć od rocznej podstawy opodatkowania w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, według liniowej stawki podatku, jak również osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby skorzystać z dopłaty do fotowoltaiki, złóż formularz PIT/0 jako załącznika do deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.

Ulga Termomodernizacyjna – wymagane dokumenty

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musisz przedstawić faktury i rachunki za poniesione wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi. Wysokość odliczenia wynosi maksymalnie 53 000 zł na jednego podatnika, a jeżeli kwota odliczenia przewyższa roczny dochód, można ją rozliczać w ciągu kolejnych 6 lat. Ulga dotyczy kosztów brutto, jeśli VAT nie został odliczony wcześniej. 

Ulga Termomodernizacyjna – dla kogo?

Ulga przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także dla właścicieli wyodrębnionych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które posiadają swoją księgę wieczystą. 

Dodatkowo, ulga ta obejmuje nie tylko montaż instalacji fotowoltaicznej, ale także wszelkie inne prace związane z termomodernizacją budynku, takie jak docieplanie ścian, wymiana okien czy montaż nowoczesnych systemów grzewczych.

image/svg+xml Warto wiedzieć

W ofercie Sunlink znajdziesz panele fotowoltaiczne firmy Longi. Jest to drugi największy na świecie producent paneli fotowoltaicznych, dlatego hurtowa produkcja paneli obniża ich cenę.

Wydatki kwalifikowane – Ulga Termomodernizacyjna

Do wydatków kwalifikowanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej zalicza się nie tylko zakup instalacji fotowoltaicznej, ale także inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. Mogą to być koszty zakupu i montażu nowych okien, drzwi, systemów wentylacyjnych z rekuperacją, a także izolacji termicznej ścian i dachów. Ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane fakturami VAT.

Program Czyste Powietrze – dotacje na fotowoltaikę.

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest redukcja emisji zanieczyszczeń przez właścicieli domów jednorodzinnych poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków. Fotowoltaika jest jednym z działań wspieranych w ramach tego programu, choć jest warunkowo związana z wymianą źródła ciepła.

Czyste Powietrze – ile na dofinansowanie fotowoltaiki

Program Czyste Powietrze przewiduje wsparcie do 15 000 zł na instalację fotowoltaiczną w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, ale pod warunkiem połączenia tej inwestycji z wymianą źródła ciepła.

Warunki uzyskania dofinansowania w programie Czyste powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie, musisz przedstawić zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) potwierdzającego montaż licznika oraz numer punktu poboru energii. Akceptowane są również umowy kompleksowe regulujące kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Czyste Powietrze – na co jeszcze można dostać dofinansowanie

Oprócz montażu instalacji fotowoltaicznej, program Czyste Powietrze wspiera również inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Mogą to być prace związane z dociepleniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych, montażem wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacją kolektorów słonecznych. 

W ramach programu możliwe jest także uzyskanie wsparcia na zakup i montaż pomp ciepła, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną budynku.

Program Mój Prąd 6.0 – jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024?

Mój Prąd 6.0 – dotacja do fotowoltaiki

Program Mój Prąd jest skierowany do prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub są gotowi przejść na ten system. Program zakłada dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, pompy ciepła, systemy zarządzania energią HEMS/EMS, kolektory słoneczne oraz magazyny ciepła.

Ile dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd?

Dotacja na panele fotowoltaiczne wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W 2023 roku można otrzymać:

 • 6000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców.
 • 7000 zł na mikroinstalację i urządzenia zwiększające autokonsumpcję dla osób z 1 i 2 grupy.
 • 3000 zł na mikroinstalację dla osób z 3 grupy (korzystających wcześniej z programu).
 • 16 000 zł na magazyn energii elektrycznej.
 • 3500 zł na kolektory słoneczne.

Mój Prąd – fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jakie dokumenty?

Nabór do programu Mój Prąd 6.0 ma ruszyć w III lub IV kwartale 2024 roku. Nabór wniosków możesz składać wyłącznie drogą elektroniczną. Konieczne dokumenty to m.in. potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji, zaświadczenie o korzystaniu z net-billingu, faktury, paragony imienne oraz protokoły odbioru prac.

Mój Prąd a dopłata do fotowoltaiki – Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki? 

Instalacje fotowoltaiczne wspierane w programie muszą być eksploatowane przez minimum 5 lat od daty dofinansowania. Dofinansowanie fotowoltaiki nie jest przyznawane na instalacje zamontowane na dachach pokrytych materiałami zawierającymi azbest ani na przedsięwzięcia finansowane leasingiem, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem urządzeń i instalacji.

Mój Prąd a fotowoltaika – na co dofinansowanie

W ramach programu Mój Prąd możesz uzyskać wsparcie na różnorodne inwestycje związane z fotowoltaiką i efektywnością energetyczną. Oprócz montażu instalacji fotowoltaicznej, dofinansowanie obejmuje zakup i montaż magazynów energii, które umożliwiają przechowywanie nadwyżek energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne.

image/svg+xml Warto wiedzieć

90% instalacji, które oferuje Sunlink, to te z magazynem energii. Posiadamy najniższe ceny magazynów fotowoltaicznych.

Program wspiera także instalację pomp ciepła, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Korzyści z programu Mój Prąd – dotacje na panele fotowoltaiczne

Program Mój Prąd przynosi liczne korzyści dla beneficjentów, zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Dzięki dofinansowaniu, koszt inwestycji w fotowoltaikę jest znacznie niższy, co przyspiesza zwrot z inwestycji. 

Dodatkowo, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energiikrajowej produkcji energii elektrycznej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.

Magazyny energii – jak wpływają na zużycie energii i koszt instalacji fotowoltaicznej? 

Magazyn energii umożliwia wykorzystanie większej ilości prądu wyprodukowanego lokalnie, zamiast przekazywać go do sieci publicznej. Inwestycja w system fotowoltaiczny z magazynem energii jest bardziej opłacalna niż tradycyjne rozwiązania.

Bez względu na sposób rozliczenia (system opustów lub net-billing), im wyższy poziom autokonsumpcji, tym większe korzyści dla właściciela instalacji fotowoltaicznej. 

Dotacje do fotowoltaiki 2024 – Podsumowanie

Podsumowanie:

 1. Inwestycja w fotowoltaikę w Polsce jest wspierana w ramach krajowego planu odbudowy przez liczne programy rządowe, takie jak Mój Prąd, Czyste Powietrze i Ulga Termomodernizacyjna. Dzięki tym inicjatywom, koszty inwestycji w instalacje fotowoltaiczne stają się bardziej dostępne dla gospodarstw domowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także rolników indywidualnych. Programy te oferują różnorodne formy wsparcia, od bezpośrednich dotacji, po preferencyjne pożyczki bankowe, umożliwiając sfinansowanie instalacji oraz towarzyszących magazynów energii elektrycznej.
 2. Dofinansowanie na fotowoltaikę

  Opłacalność instalacji fotowoltaicznej jest wspierana przez różne formy dofinansowania. Możliwość skorzystania z programów takich jak ulga termomodernizacyjna, umożliwiająca odliczenie części nakładów na instalację ogniw fotowoltaicznych. Magazyny energii, dostępne dzięki programowi Mój Prąd 6.0, umożliwiają przechowywanie nadwyżek energii, co zwiększa niezależność energetyczną domów i firm.

 3. Czyste Powietrze i Ulga Termomodernizacyjna pomagają w zmniejszeniu zapotrzebowania na energię w budynkach jednorodzinnych poprzez dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych, docieplenia ścian oraz modernizacji systemów grzewczych.
 4. Główne zalety korzystania z fotowoltaiki to: oszczędność na rachunkach za prąd, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, możliwość zwiększenia autokonsumpcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 5. Mój Prąd z kolei, z dofinansowaniem wynoszącym do 50% kosztów kwalifikowanych, wspiera prosumentów w zakupie mikroinstalacji, magazynów energii oraz innych urządzeń zwiększających autokonsumpcję.
 6. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z wymaganymi dokumentami, takimi jak potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji, zaświadczenie o korzystaniu z net-billingu oraz faktury i rachunki za poniesione wydatki. Złożeniu odpowiedniego wniosku i dopełnienie formalności pozwala na odliczenie poniesionych wydatków osobno od podatku rolnego lub podstawy opodatkowania, co znacząco przyspiesza zwrot z inwestycji.
 7. Korzyści z tych programów są nie tylko finansowe, ale także ekologiczne, wspierając gospodarkę wodną i zwiększając udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Dzięki wsparciu narodowego funduszu ochrony środowiska, inwestycje te przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2, co ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.

Strefa wiedzy o fotowoltaice

Nasze artykuły

Czy fotowoltaika się opłaca

11 lipca 2024

13 minut

Czy fotowoltaika się opłaca?

Fotowoltaika stała się jednym z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii w Polsce. …

09 lipca 2024

9 minut

Dofinansowanie na Fotowoltaikę – uzyskaj dotację

Jak duża jest dotacja na fotowoltaikę? Sprawdź, jakie możliwości oferują programy Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Ulga Termomodernizacyjna. Zadbasz nie tylko o oszczędności, ale także o środowisko naturalne.

Sunlink Fotowoltaika cena w 2024 roku

04 lipca 2024

7 minut

Fotowoltaika – cena w 2024 roku

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna w 2024 roku? Jak można obniżyć jej koszty dzięki dofinansowaniom? Ile kosztuje montaż fotowoltaiki?

sunlink czy fotowoltaika jest bezpieczna

04 grudnia 2023

10 minut

Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Czy fotowoltaika jest bezpieczna? Panele fotowoltaiczne w sieci mają dużą rzeszę …

Fotowoltaika 10 kW w Sunlink – czy to się opłaca

01 grudnia 2023

12 minut

Fotowoltaika 10 kW w Sunlink – czy to się opłaca?

Fotowoltaika 10 kW to rozwiązanie, z którego korzystają klienci indywidualni i biznesowi. Którzy jednak …

Kalkulator fotowoltaiki – sposób na atrakcyjne ceny instalacji

10 listopada 2023

12 minut

Kalkulator fotowoltaiki – sposób na atrakcyjne ceny instalacji

Kalkulator fotowoltaiki to szansa dla odbiorców energii na sprawne planowanie inwestycji. Aktualnie fotowoltaika w Polsce cieszy się dużą popularnością.